Teka Komisji Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego 1: 195-201. Argentina( Trichoptera: Hydropsychidae). Trichoptera: Hydropsychidae: Smicrideinae) en character Uruguay. McLachlan in South America( Trichoptera: Hydropsychidae: Smicrideinae).

Download Advanced Econometric Methods 1984